logoNormaltariffen

Takster for allmennpraktiserende lege i fastlegeordningen

Takster fra 1. juli 2023

 1. Enkle pasientkontakter

 2. Konsultasjoner og sykebesøk

 3. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

 4. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

 5. Prosedyretakster

 6. Laboratorieundersøkelser og prøver

 7. Radiologi

 8. Merknader

A. Enkle pasientkontakter

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

1ad

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

80,-

19,-

61,-

A1

0

1ak

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

106,-

47,-

59,-

A1, D1

0

1bd

Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

72,-

72,-

0,-

A1

0

1bk

Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

89,-

89,-

0,-

A1, D1

0

1e

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

69,-

10,-

59,-

0

1f

Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med 

 • fysioterapeut

 • kiropraktor

 • kommunal helse -og omsorgstjeneste

 • NAV sosiale tjenester

 • bedriftshelsetjeneste

 • farmasøyt på apotek, i sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste

 • pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage

 • optiker

 Taksten forutsetter råd, veiledning eller ordinasjoner, og det må kunne oppgis hvilken instans/hvem man har vært i kontakt med. 

Fastlegen/fastlegens stedfortreder kan i tillegg bruke taksten ved nødvendig dialog med lege eller annet helsepersonell med delegert behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten. Taksten kan ikke kreves ved elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise. 

Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder, samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten. 

 Taksten kan ikke kreves av legevaktslege for samtale med spesialisthelsetjenesten. 

Ugyldig takstkombinasjon: alle

120,-

120,-

0,-

0

1g

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt. 

Ugyldig takstkombinasjon: alle

224,-

224,-

0,-

A1

0

1i

Skriving av elektronisk resept.

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743

63,-

63,-

0,-

A1

0

1k

Beslutningsstøtte til ambulansepersonell som er til stede hos pasient.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

200,-

200,-

0,-


0

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Konsultasjon

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

2ad

Konsultasjon hos allmennlege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624

188,-

18,-

170,-

B1, B2, B6

0

2ak

Konsultasjon hos allmennlege 

 Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

348-

60,-

288,-

B1, B2, B6, D1

0

2ae

E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (dagtid). 

Hos fastlege kan taksten kun kombineres med: H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. 

 På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.

188,-

18,-

170,-

B9, B1

0

2aef

E-konsultasjon hos fastlege (kveld). 

Kan kun kombineres med: H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b,10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g,177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712.

310,-

44,-

266,-

B9, B1, D1

0

2aek

E-konsultasjon på legevakt (kveld). 

Taksten kan kun kombineres med: 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.

345,-

57,-

288,-

B9, B1; D1

0

2bd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven §7

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624.

124,-

0,-

124,-

 

0

2cd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.

249,-

249,-

0,-

B1, B6

rep.

2cdd

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.

14,-

14,-

0,-

B1, B6

rep.

2ck

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 2ae, 3, 4, 11med unntak av 11e og 11f, 12, 13,110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624

203,-

203,-

0,-

B1, B6, D1

rep.

2dd

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

116,-

62,-

54,-

B2, B6

0

2dk

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

130,-

76,-

54,-

B2, B6, D1

0

2ed

Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet ¾–1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.

244,-

79,-

165,-

B1, B2

0

2ee

Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed

55,-

55,-

0,-

B1, B2

3

2fk

Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

523,-

235,-

288,-

B1, D1

0

2gd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journaltnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves:

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624

205,-

205,-

0,-

B2

0

2hd

Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:

 • der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap

 • der legen vikarierer for pasientens lege

 • der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege

 • under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624

56,-

56,-

0,-

B2

0

2kd

Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejounal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster.

Ugyldige takstkombinasjon: alle.

81,-

81,-

0,-

0

2ld

Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege, lege med introduksjonsavtale eller fastlegens stedfortreder. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår per pasient.

Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck, 11cd og 11ck.

203,-

203,-

0,-

B8

0

2p

Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk forskning eller forskningsveiledning.

24,-

24,-

0,-

0

2nk

Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624

383,-

383,-

0,-

B1, D1

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

6a

Systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. For den enkelte pasient som identifiseres med risiko skal det lages en plan for oppfølging som journalføres. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår. Regningen skal sendes i legens navn. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6b og 6ad.

878,-

878,-

0,-

 

 

6b

Tillegg for tidsbruk ved systematisk risikokartlegging utover første halvtime. Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6ad.

878,-

878,-

0,-

 

rep.

6ad

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. 

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6b.

143-

143,-

0,-

 

rep.

7

Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Kan kun kreves ved bruk av tolk med tilstrekkelig kompetanse.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3b, 11c, 12c

178,-

178,-

0

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

8

Ekspedisjonsgebyr

Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.

59,-


0

Satser for forbruksmateriell

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Repetisjoner

10a

Materiellgruppe 1

 • Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc.

 • Utstyr til anoskopi uten lyskilde

 • Elastiske bind

72,-

B3, B5

rep

10b

Materiellgruppe 2

 • Utstyr til spirometri

 • Utstyr til EKG

 • Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen

 • Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde

 • Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.

 • Utstyr til oksygenbehandling

109,-

B3, B5

rep

10c

Materiellgruppe 3

 • Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell, lim og øvrig forbruksmateriell

 • Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)

 • Glukose/materiell til karbohydratbelastning

 • Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep=0)

155,-

B3, B5

rep

10d

Materiellgruppe 4

 • Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell

 • Materiell til behandling/skifting av større sår og skader

211,-

B3, B5

rep

Sykebesøk

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

11ad

Sykebesøk ved allmennlege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 13, 14, 15, 217c

501,-

271,-

230,-

B1, B6, B7

0

11ak

Sykebesøk ved allmennlege.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c

735,-

367,-

368,-

B1, B6, B7, D1

0

11bd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c

124,-

0,-

124,-

B7

0

11cd

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615

250,-

250,-

0,-

B1, B7

rep.

11ck

Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615

344,-

344,-

0,-

B1, B7, D1

rep.

11dd

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 13, 14, 15, 217c

115,-

76,-

39,-

B7

0

11dk

Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 13, 14, 15, 217c

154,-

115,-

39,-

B7, D1

0

11e

Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 13, 14, 15

595,-

595,-

0,-

B6, B7

0

11f

Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning.

Ugyldig takstkombinasjon: 2ae, 2aek, 2aef, 2bd, 2ed, 2ee, 2gd, 2hd, 2kd, 2ld, 11bd, 11hd, 11e 

358,-

358,-

0,-

0

11hd

Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves: 

- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap 

- der legen vikarierer for pasientens lege 

- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege 

- under kommunalt organisert legevakt

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c

55,-

55,-

0,-

B7

11id

Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c

413,-

413,-

0,-

B7

0

11nk

Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c

397,-

397,-

0,-

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

14

Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i planlagt flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes taksten for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Taksten kan ikke benyttes:

 • av legevakt

 • ved samtidig konsultasjon

 • når sykmelder deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV der deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.

 • dersom møtet blir avlyst

 • ved samhandling internt i legepraksisen der helsepersonell har felles ansvar for pasientene

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d

879,-

879,-

Rep

14d

Tillegg for spesialist som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak og spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster. Taksten kan ikke benyttes av legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon:alle unntatt 14

145,-

145,-

Rep

15a

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag

Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

720,-

720,-

Rep

15b

Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag

Ugyldig takstkombinasjon: alle

970,-

970,-

Rep

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

21d

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 14, 15, 21k, 21k2

321,-

C0, C1

rep

21k

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d

321,-

C0, C1, D1

rep 1

21k2

Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d

216,-

C0, C1, D1

rep

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg (se merknad D1 i kapittel H)

E. Prosedyretakster

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider

 • Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode

 • Skifting av bandasje på større sår

 • Sår behandlet med sutur eller liming

 • Anoscopi

 • Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer

 • Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer

 • Bandasjering med zinklimbandasje

 • Bandasjering av fractura claviculae

 • BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk 

Øre-nese-hals

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Løsning av tungebånd

 • Paracentese av trommehinnen

 • Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis

 • Ørerensing, uavhengig av metode 

 Gynekologi

 • Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege

Øye

 • Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Tåreveisbehandling

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

 • Tonometri hos allmennlege

Injeksjon/infusjon

 • Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav

 • Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)

 • Venesectio 

 Annet

 • Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse

 • Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5min)

 • Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema

 • Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 

 • Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år (kan kun kreves av barneleger)

128,-

B1, E2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b

166,-

E2,

0

105

Større prosedyrer (listen er uttømmende).

Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.

Kirurgi

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon

 • Blæreskyllinger

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein - Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur

 • Synovectomi

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse

 • Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocele og ledd

 • BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus 

Gynekologi

 • Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav

 • Innsetting og skifting av spiral

 • Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring

 • Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi 

 • Dilatasjon av cervikal kanal (utvidelse/blokking av kanalen i livmorhals)

 • Fjerning av spiral der man må inn med instrumenter i uterinhulen for å fjerne spiralen

Hud

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) 

 • Elektrodesikasjon/curettage av hudtumor

Indremedisin

 • Mageskylling ved forgiftninger

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

 • Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

 • Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi

 • Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient

 • Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure)

 • Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg. 


249,-

E2

rep 70%

106

Omfattende prosedyrer

 • Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica

 • Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv

 • Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt

 • Instruksjon av TNS, 3 første ganger 


399,-

E2

0

108

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende): 

 • påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder.

 • leieusikkerhet ved termin.

 • blødning i 1. trimester. 

 • mistanke om blodpropp i ekstremiteter. 

 • mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax.

 • vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.).

 • vurdering av muskel- og skjelettilstander.

 Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

171,-

E2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

155,-

E2

0

111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres

103,-

E2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

177,-

E2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

293,-

E2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

424,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon.

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b og 155

33,-

E2

rep 50%

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

278,-

E2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

215

Særlig tidkrevende arbeid ved: 

– steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted). 

– henvisning til assistert befruktning. 

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

244,-

E2

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

178,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

100,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

130,-

E2

0

217e

Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1.september 2021.

500,-

E2

0

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

222,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

322

Toneaudiometri med luftledning

58,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for: 

 – recruitment diplakusi; terskelvandring

 – impedanseendring tympanometri bekesyaudiometri. 

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.

91,-

E2

rep 50 %

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506

235,-

E2

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

293,-

E2

0

Nevrologiske og psykiske lidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

 • langt fremskreden hjertesvikt

 • langt fremskreden lungesykdom

 • invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

 • dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

 • aktiv kreftsykdom

 • slag med betydelig sekvele

 • alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

 • skader med alvorlige følgetilstander

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

292,-

E2

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

292,-

E2

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 600, 605, 621, 622, 623, 624

195,-

E2

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). 

Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.

349,-

E2

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

66,-

E2

1

618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten.

177,-

E2

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

527,-

E2

0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

72,-

11,-

61,-

F0, F1

0

701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a

24,-

24,-

0,-

F0, F1

rep.

701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve

16,-

16,-

0,-

F0, F1

0

701h

Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt. 

64,-

64,-

0,-


0

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

21,-

F0, F2

0

704j

Blod i fæces.

39,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».

47,-

F0, F2

0

705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

26,-

F0, F2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f

59,-

F0, F2

0

705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

19,-

F0

0

705i

Skabbmidd eller sopp

45,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

24,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

51,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

76,-

F0,F2

0

706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

38,-

F0, F2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

71,-

F0, F2

0

706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

47,-

F0, F2,

0

706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

62,-

F0, F2,

0

707

Taking og tyding av EKG

140,-

F0, F2

0

Takst 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing).


708a

Glukose

Ugyldig takstkombinasjon: 121a

24,-

F0, F2

0

708b

Analyse av ALAT og GT

31,-

F0, F2

1

708c

Totalkolesterol

25,-

F0, F2

0

708d

Analyse av kreatinin

32,-

F0, F2,

0

708e

Analyse av kalium

32,-

F0, F2

0

709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

157,-

F0, F2

0

710

Trombotest/INR-test

85,-

F0, F2

0

711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

70,-

F0, F2

0

712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

156,-

F0, F2

0

G. Radiologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

I. Over- og underekstremiteter

800

Radiologiske undersøkelser. 

Hvis undersøkelse gjennomføres på flere kroppsdeler, kan taksten repeteres per kroppsdel.

 Overekstremiteter:

 • Finger

 • Hånd

 • Håndleddsregion

 • Underarm

 • Albue

 • Overarm

 • Skulder 

 Underekstremiteter:

 • Tå 

 • Fot 

 • Ankel 

 • Legg 

 • Kne 

 • Lår 


37,-

G1

rep

II. Hals og brystorganer

851

Lunger med 1, 2 eller flere plan.

84,-

G1

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

899

Tillegg for undersøkelse

296,-

21,-

275,-

G1

0

H. Merknader

Merknad A1

Taksten kan benyttes:

 • ved kontakt som kun fører til skriving av e-resept benyttes 1i. Gis det samtidig råd/veiledning benyttes i stedet 1bd uavhengig av om kontakten skjer ved personlig fremmøte, per telefon, ved elektronisk kommunikasjon eller papirbrev 

 • ved blodprøvetaking på vegne av ekstern rekvirent uten samtidig rådgivning 

 • ved skriving av sykemelding eller henvisning uten samtidig rådgivning 

 • enkle prosedyrer utført av legens hjelpepersonell etter delegasjon 

 • journalverdige råd/veiledning gitt av legens hjelpepersonell etter delegasjon 

 • medisinsk vurdering av transportbehov når dette ikke skjer i konsultasjonssammenheng 

Taksten kan ikke benyttes:

 • ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning 

 • ved enkle beskjeder eller spørsmål om prøveresultat uten samtidig rådgivning 

 • ved telefonsamtale med kolleger 

 • ved innringing av resept til apotek.

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

 • hemoglobin, blodsenkning, hematokrit

 • telling av hvite og røde blodlegemer

 • enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

 • intramuskulære injeksjoner

 • overflateanestesi (OVA)

 • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne

 • fjerning av sting i sår

 • rensing av små sår

 • åpning av overflatisk abscess

 • skriving av resept

 • henvisninger og rekvisisjoner

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad. Dette gjelder likevel ikke for pasienter omfattet av denne forskrifts § 3 nr, 10.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. I tillegg har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

 • husstand

 • pensjonat

 • fartøy

 • aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av trygdet som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3, nr. 3.

Merknad B7

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder, herunder LIS1-lege og lege med introduksjonsavtale. E-konsultasjon kan enten gjennomføres skriftlig, via video eller per telefon. E-konsultasjonen må skje på egnet behandlingssted. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. E-konsultasjonen skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Dette gjelder likevel ikke for telefon eller video når det dreier seg om øyeblikkelig-hjelp situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten ved skriftlig e-konsultasjon er inkludert i honoraret. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Takstene for fastlege kan også benyttes ved videokonsultasjon i kommuner med en legevaktordning der konsultasjonen utføres av lege i hovedlegevaktsentral med pasient som assisteres av helsepersonell i legevaktsatelitt.

Merknad B1 gjelder også for e-konsultasjoner så langt den passer. 

E-konsultasjon kan benyttes ved sykemelding dersom vilkårene i folketrygdloven § 8-7 er oppfylt.

Takster for e-konsultasjon kan også benyttes hvor ansatt helsepersonell ved fastlegekontoret, i kommunale helse- og omsorgstjenester og ambulansetjenesten er sammen med pasienten og legen deltar på video eller telefon. Det er en forutsetning for å kreve prosedyretakster under e-konsultasjon at prosedyrene blir gjennomført der hvor pasienten fysisk befinner seg under konsultasjonen og hvor hjelpepersonellet er ansatt hos fastlegen. Egenbetalingstakster kan bare kreves der hvor fastlegen har utgifter til materiell/utstyr. Dersom det under e-konsultasjon med annet helsepersonell ansees nødvendige med ø-hjelps utredning og behandling på legevakt eller fastlegekontor samme dag, benyttes 1k i stedet for e-konsultasjonstakst, slik at pasienten ikke avkreves to egenandeler.

Merknad C0

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. Det beregnes bare reise på billigste måte.

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelser under 1 km (ikke reisetillegg).

Det må på forespørsel fra Helfo opplyses om mellom hvilke adresser reisen har funnet sted.

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

Merknad D1

Gjelder takstene under:

 • A: 1ak, 1bk

 • B: 2ak, 2aef, 2aek, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

 • C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl 16 og 08 eller når reisen begynner før kl 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

 • i kontorpraksis der pasienten har samtykket i bruk av e-konsultasjon etter klokken 16

 • ved kommunalt organisert legevakt

 • ved  uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene, unntatt takst 701h, såfremt det ikke utføres PCR-test i samme kontakt.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 800–870 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Merknad H1

Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall søknader og legemidler det søkes om.

Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer.