logoNormaltariffen

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg (se merknad D1 i kapittel H)