logoNormaltariffen

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

72,-

11,-

61,-

F0, F1

0

701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a

24,-

24,-

0,-

F0, F1

rep.

701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve

16,-

16,-

0,-

F0, F1

0

701h

Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt. 

64,-

64,-

0,-


0

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

21,-

F0, F2

0

704j

Blod i fæces.

39,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».

47,-

F0, F2

0

705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

26,-

F0, F2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f

59,-

F0, F2

0

705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

19,-

F0

0

705i

Skabbmidd eller sopp

45,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

24,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

51,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

76,-

F0,F2

0

706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

38,-

F0, F2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

71,-

F0, F2

0

706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

47,-

F0, F2,

0

706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

62,-

F0, F2,

0

707

Taking og tyding av EKG

140,-

F0, F2

0

Takst 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing).


708a

Glukose

Ugyldig takstkombinasjon: 121a

24,-

F0, F2

0

708b

Analyse av ALAT og GT

31,-

F0, F2

1

708c

Totalkolesterol

25,-

F0, F2

0

708d

Analyse av kreatinin

32,-

F0, F2,

0

708e

Analyse av kalium

32,-

F0, F2

0

709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

157,-

F0, F2

0

710

Trombotest/INR-test

85,-

F0, F2

0

711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

70,-

F0, F2

0

712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

156,-

F0, F2

0