Honorar for forebyggende arbeid


Honorar for ulike typer kontroller/undersøkelser:

  • Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.
  • Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.
  • Prevensjonsveiledning. Ved første gangs veiledning se takst 110. Senere innsetting og skifte av spiral se takst 214.
  • Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom. Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.
  • Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, jfr. takst nr. 7.
  • Tverrfaglig klientrettet samarbeid: (Se takst 14 og 14d).
  • Forebyggende helsearbeid: Det må avtales godtgjørelse per time.

Honorar for øvrig forebyggende arbeid

Med unntak for honorarene ovenfor honoreres ikke forebygging over normaltariffen. I de tilfeller legen blir bedt om å utføre helseforebyggende arbeid anbefales det å inngå særskilt avtale om honorering basert på medgått tid, kompetanse, materiell og utstyr.