V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2018 til 30.juni 2019.

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes avtalen per 1. juli for ett år av gangen.