Kapittel III

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2018-30. juni 2019

19 700 000 kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger
25 970 000 kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).
53 270 000 kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).
19 400 000 kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).
11 480 000 kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.
39 740 000 kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
16 100 000 kroner til Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning


Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2018. Gitt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.