Gastroenterologi

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
112a Gastroskopi 900,- E2 0
112b Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 5
114a Sigmoidoskopi (til colon descendens) Ugyldig takstkombinasjon: 115a 850,- E2 0
114c Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 5
115a Koloskopi (til ileum) Ugyldig takstkombinasjon: 114a 2700,- E2 0
115b Tillegg for biopsi 50,- E2 rep 10
115c Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi 500,- E2 0
116 Polyppektomi med slynge/blokking av striktur 225,- E2 rep
120 Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop 225,- E2 0
121a Karbohydratbelastning Ugyldig takstkombinasjon: 708a 150,- E2 0