G. Radiologi

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
  I. Overekstremiteter      
801 Finger 22,- G1 1
802 Hånd 34,- G1 1
803 Håndleddsregion 26,- G1 1
804 Underarm 34,- G1 1
805 Albue 26,- G1 1
806 Overarm 34,- G1 1
807 Skulder 34,- G1 1
  II. Underekstremiteter      
813 22,- G1 1
814 Fot 34,- G1 1
815 Ankel 36,- G1 1
816 Legg 31,- G1 1
817 Kne 31,- G1 1
818 Lår 44,- G1 1
  III. Hals og brystorganer      
851 Lunger med 1, 2 eller flere plan. 71,- G1 0
870 Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient. 240,- G1 0
  IV. Egenandel      
899 Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 250,-)   G1 0