F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
701a Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden) Ugyldig takstkombinasjon: 1e 55,- 0,- 55,- F0, F1 0
701c Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a 21,- 21,- 0,- F0, F1 rep.
701d Innsending av positiv, inkubert urinprøve 12,- 12,- 0,- F0, F1 0

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
703 Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass). 15,- F0, F2 0
704j Blod i fæces. 35,- F0, F2 0
704k Trichomonas vaginalis i sekret og “clue cells”. 40,- F0, F2 0
705a Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager) 45,- F0, F2 0
705g Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f 50,- F0, F2 0
705h Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse 16,- F0 0
705i Skabbmidd eller sopp 20,- F0 0
705j Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili 20,- F0, F2 0
705k Immunologisk CRP-test 42,- F0, F2 0
705l Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes 10,- F0 0
706f Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV) 63,- F0,F2 0
706h Immunologisk graviditetstest/HCG-test 31,- F0, F2 0
706j Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen 28,- F0, F2 0
706k Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker) 37,- F0, F2 0
706l Immunologisk test for virusantigen (mononukleose) 51,- F0, F2 0
707 Taking og tyding av EKG 120,- F0, F2 0
708a Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing Ugyldig takstkombinasjon: 121a 21,- F0, F2 0
708b Analyse av ALAT og GT 27,- F0, F2 1
708c Totalkolesterol 21,- F0, F2 0
708d Analyse av kreatinin 27,- F0, F2 0
708e Analyse av kalium 27,- F0, F2 0
709 HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker 130,- F0, F2 0
710 Trombotest/INR-test 69,- F0, F2 0
711 Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon 60,- F0, F2 0
712 Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger) 115,- F0, F2 0

Spesielle undersøkelser
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
720 Taking og tyding av EEG 160,- F0 0
722 Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG,kvantitativ EMG, makro EMG 162,- F0 Rep
731a Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse 7,- F0 Rep
734a Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter 37,- F0 Rep
741 Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredningKan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering Ugyldig takstkombinasjon: 743b 205, - F0 0
743b Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glassUgyldig takstkombinasjon: 741 113,- F0 Rep
744 Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi 150,- F0 0