B. Konsultasjoner og sykebesøk

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

 • hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
 • telling av hvite og røde blodlegemer
 • enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

 • intramuskulære injeksjoner
 • overflateanestesi (OVA)
 • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
 • fjerning av sting i sår
 • rensing av små sår
 • åpning av overflatisk abscess
 • skriving av resept
 • henvisninger og rekvisisjoner