Lungesykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
501 Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter) Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d 80,-   50%
502a Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d 232,-   0
502b Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d 290,-   1
506 Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år Ugyldig takstkombinasjon: 507 28, -   0
507c Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 506. 200,-   0
507d Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506 250,-   0
508 Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater 400,-   0
509 Bestemmelse av lungenes “CO transfer factor”. Taksten kan benyttes av pediater. 265,-   0
510a Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG. Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707 500,-   0
510b Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 510f 300,-   0
510c Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon 200,-   0
510d Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema 200,-   0
510e Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater 300,-   0
510f Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 510b 200,-