Hørselsmåling

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
321 Toneaudiometri med luft- og beinledning 91,- E2 0
322 Toneaudiometri med luftledning 40,- E2 0
323 Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord 105,- E2 0
324a Utprøving og tilpassing av høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324b 350,- E2 0
324b Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324a 430,- E2 0
324c Instruksjon i bruk av høreapparat Ugyldig takstkombinasjon: 324e 235,- E2 0
324d Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister 130,- E2 0
324e Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon:324c 175,- E2 0
325 Undersøkelse av ett eller begge ører for:- recruitment- diplakusi; terskelvandring- impedanseendring- tympanometri- bekesyaudiometri Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas 82,- E2 rep 50%
326a Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn 160,- E2 0
326b Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden) 61,- E2 0
328a Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner 123,- E2 0