Øre-nese-halssykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
301a Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve 120,- E2 0
301b Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi 120,- E2 0
301c Vestibularisundersøkelser/tyding v/ video-nystagmografi 100,- E2 0
301d Video-nystagmo-okulografi 270,- E2 0
302 Tilpassing av tinnitusmaskerer inkl. veiledning av pasienten.Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet. 170,- E2 0
303 Avstøpning av øregang 71,- E2 50%
306 Punksjon av antrum 150,- E2 50%
307 Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet. 900,- E2 50%
310 Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade 200,- E2 0
311a Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig. Ugyldig takstkombinasjon: 311c 184,- E2 50%
311c Stroboskopi Ugyldig takstkombinasjon: 311a 400,- E2 0
313 Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd 68,- E2 50%
314 Antroskopi 300,- E2 50%
317b Paracentese med ventilasjonsrør 500,- E2 50%
318a Trommehinneprotese, ett øre 180,- E2 1
318b Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre 120,- E2 1
319 0 E2 2 300 Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv. Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:  Varighet av registreringAntall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoderOksygen desaturasjonsindeks (ODI) Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdiPuls gjennomsnitt og maksimalverdiLeie og varighet av de forskjellige posisjoner