Hud og veneriske sykdommer

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
250 Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi) 130,- E2 0
251 Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell 1570,- E2 0
252 Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon 14,- E2 rep
253 Undersøkelse av:- hud- hår- urin (fluorescens) 20,- E2 0
254 PUVA og UV-B-behandling, per felt 100,- E2, E9 rep
255a PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling Ugyldig takstkombinasjon: 255b 104,- E2, E9 0
255b Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys. Ugyldig takstkombinasjon: 255a 104,- E2, E9 0
256a Lokalbad 50,- E2, E9 0
256b Helkroppsbad 70,- E2 ,E9 0
256c Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate 50,- E2,E9 0
256d Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate 70,- E2, E9 0
257 Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH. 80,- E2, E9 0

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.