Gynekologi og fødselshjelp

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
205a Utredning av urininkontinens. Taksten kan også benyttes av urolog. 130,- E2 0
205b Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering 90,- E2 0
207a Hysteroskopi 2 500,- E2 0
207b Biopsi ved hysteroskopis 100,- E2 rep2
207c Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi 300,- E2 0
208 Kolposkopi 60,- E2 0
209 Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling 370,- E2 0
210 Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge. 1 600,- E2 0
211a Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. 90,- E2 0
211b Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. 297,- E2 rep 1
211c Ultralydundersøkelse med vaginal probe. 229,- E2 0
211d Kartlegging av livmorhule med væskesonografi 440,- E2 0
211e Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. Taksten kan kombineres med 211b 110,- E2 rep 1
212a Cervikal abrasio med portiobiopsi og corpus abratio 400,- E2 0
212b Perineoplastikk 900,- E2 0
213 Behandling av spontan abort 347,- E2 0
214a Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden Ugyldig takstkombinasjon: 214b 160,- E2 0
214b Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring Ugyldig takstkombinasjon: 214a 150,- E2 0
214c Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi 215,- E2 0
215 Særlig tidkrevende arbeid ved: - steriliseringssaker- abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted) Ugyldig takstkombinasjon: 2c 220,- E2 0
216 CTG – registrering i svangerskap "Non-stress-test" 200,- E2, E6 0
217a Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c 160,- E2 0
217b Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V) Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a 90,- E2 0
217c Graviditetskontroll utført av jordmor.Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a 125,- E2 0
217d Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap 300,- E2 0
218 Utredning av infertilitet eller endokrinologiske forstyrrelserTaksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi 300,- E2 0