Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse


Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
149a Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155 30,- E2 rep 50%
149b OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149g, 149h og 155 50,- E2 0
149g BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk. Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155 100,- E2 0
149h BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155 175, - E2 0
150 Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP). Ugyldig takstkombinasjon: 4e 120,- E2 0
151a Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi. 600,- E2 0
151b Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi. 250,- E2 Rep
151c Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling 150,- E2 0
152 Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling. 300,- E2 0
153b BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. 455,- E2 0
153d Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi 355,- E2 0
153e ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi 455,- E2 0
154a Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling. 100,- E2 Rep 50% x9
154b Instruksjon av TNS, første 3 ganger 300,- E2 0
155 Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin. Ugyldig takstkombinasjon: 149 50,- E2 rep 1
156 Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege. 200,- E2 0
157 Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling. 455,- E2 0