Kirurgi

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
130g Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering 250,- E2 0
134a Reseksjon av hammertå 4 000,- E2 Rep
134b Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l. 325,- E2 Rep
134e Fjerning av osteosyntesemateriell 4 000,- E2 Rep
134f Fasciotomi, tenotomi 325,- E2 Rep
137e Sene-/ligament-/kapselsutur 325,- E2 Rep
138 Operasjon av residiv ved inngrodd negl 1 250,- E2 Rep
139a Uretrocystoskopi 900,- E2 0
139b Tillegg ved biopsitaking og brenning 200,- E2 0
139c Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. Prosedyren kan inkludere Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus. 3 000,- E2 0
140a Fjerning av ganglion/bursa 2 200,- E2 0
140b Artrodese 2 200,- E2 0
140c Operasjon av Dupuytrens kontraktur 2 200,- E2 rep 50%
140d Operasjon av hallux valgus 2 200,- E2 0
140e Brokkoperasjon 2 200,- E2 0
140f Operasjon av hidrosadenitt 2 200,- E2 0
140g Osteotomi 2 200,- E2 0
140h Operasjon av sacralcyste 2 200,- E2 0
140i Operasjon for entrapment av nerve 2 200,- E2 0
140j Operasjon for tennisalbue/epicondylitt 2 200,- E2 0
140k Spalting av senekanaler og seneskjeder 4 200,- E2 0
140l Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan) Ugyldig takstkombinasjon: 103 2 200,- E2 0
141a Enkel cystometri/uroflowmetri 260,- E2 0
141c Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier 650,- E2 0
141d Ultralydundersøkelse med rektal probe 230,- E2 0
142c Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi 325,- E2 0
143a Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon 450,- E2 Rep
143c Dobbeltsidig vasektomi for steriliseringPasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene. Ugyldig takstkombinasjon: alle   E2 0
143e Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt 680,- E2 Rep
143f Fjerning av nevrinom 450,- E2 Rep
143g Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer 2 500,- E2 0
145b Variceoperasjon 850,- E2 Rep
148 Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time 325,-   Rep