Indremedisin

Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
124 Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, og spesialister i nevrologi. 150,- E2 1
125a Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Kapilaroskopi ved revmatisk sykdom. Kan også brukes av spesialister i nevrologi til transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b 200,- E2 Rep2
125b Ultralydveiledet injeksjon i-ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin. -epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi. Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155 350,- E2 0
126 Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset. 600,- E2 0
127a Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking 200,- E2 0
127b Farging av preparat 20,- E2 0
127c Bedømmelse av preparat Ugyldig takstkombinasjon: 127d 90,- E2 0
127d Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging Ugyldig takstkombinasjon: 127c 100,- E2 0
128a Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse 110,- E2 0
128c Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommerTaksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere 90,- E2 0
129a Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG Ugyldig takstkombinasjon: 707 480,- E2 0
129c Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Ugyldig takstkombinasjon: 129g 372,- E2  
129f Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. 372,- E2 0
129g Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707 250,- E2 0
129h Pacemakerkontroll 250,- E2 0
129i Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994. 800,- E2 0