A. Enkle pasientkontakter

Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
1ad Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, d, f, g h og i, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 73,- 17,- 56,- A1 0
1ad2 Prøvetaking for ekstern rekvirent, uten samtidig råd/veiledning. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 701a t.o.m. 712. 73,- 17,- 56,- A1 0
1ak Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i. Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 89,- 34,- 55,- A1, D1 0
1bd Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefonsamtale. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle 63,- 63,- 0,- A1 0
1be Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle 63,- 63,- 0 A1 0
1bk Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle 79,- 79,- 0,- A1, D1 0
1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g., 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624 62,- 7,- 55,-   0
1f Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste), NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek og pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage. Legen må på anmodning oppgi hvem/ hvilken instans man har vært i kontakt med. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner. Ugyldig takstkombinasjon: alle 100,- 100,- 0,-   0
1g Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle 205,- 205,- 0,- A1 0
1h Skriving av papir-resept, der e-resept ikke er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykmeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04) når pasienten er forhindret fra å søke lege, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og 701-743 66,- 0,- 66,- A1 0
1i Skriving av e-resept Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743 55,- 55,-   A1 0

Merknad A1
  • Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04), rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist, kan takst 1h eller 1i benyttes, men ikke takstene 1a eller 1b.

Taksten kan ikke benyttes:

  • ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
  • ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
  • ved telefonsamtale med kolleger
  • ved innringing av resept til apotek