logoNormaltariffen

A. Enkle pasientkontakter

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

1ad

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

76,-

17,-

59,-

A1

0

1ak

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

100,-

43,-

57,-

A1, D1

0

1bd

Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

68,-

68,-

0,-

A1

0

1bk

Enkel pasientkontakt ved papirbrev eller telefon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

84,-

84,-

0,-

A1, D1

0

1e

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g., 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624

67,-

10,-

57,-

0

1f

Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med

  • fysioterapeut

  • kiropraktor

  • kommunal helse -og omsorgstjeneste

  • NAV sosiale tjenester

  • bedriftshelsetjneste

  • farmasøyt på apotek, i sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste

  • pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage.

 Taksten forutsetter råd, veiledning eller ordinasjoner, og det må kunne oppgis hvilken instans/hvem man har vært i kontakt med. 

Fastlegen/fastlegens stedfortreder kan i tillegg bruke taksten ved nødvendig dialog med lege i spesialisthelsetjenesten. Taksten kan ikke kreves ved elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise. 

Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder,. samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten. 

 Taksten kan ikke kreves av legevaktlege for samtale med spesialisthelsetjenesten.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

111,-

111,-

0,-

0

1g

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

224,-

224,-

0,-

A1

0

1i

Skriving av e-resept

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743

60,-

60,-

A1

0