logoNormaltariffen

G. Radiologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

I. Over- og underekstremiteter

800

Radiologiske undersøkelser. 

Hvis undersøkelse gjennomføres på flere kroppsdeler, kan taksten repeteres per kroppsdel. 

Overekstremiteter:

 • Finger

 • Hånd

 • Håndleddsregion

 • Underarm

 • Albue

 • Overarm

 • Skulder 

 Underekstremiteter:

 • Fot

 • Ankel

 • Legg

 • Kne

 • Lår 


34,-

G1

1

II. Hals og brystorganer

851

Lunger med 1, 2 eller flere plan.

78,-

G1

0

870

Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.

223,-

G1

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

899

Tillegg for undersøkelse

276,-

9,-

267,-

G1

0