logoNormaltariffen

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

701a

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)

Ugyldig takstkombinasjon: 1e

67,-

8,-

59,-

F0, F1

0

701c

Innsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a

22,-

22,-

0,-

F0, F1

rep.

701d

Innsending av positiv, inkubert urinprøve

15,-

15,-

0,-

F0, F1

0

701h

Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt. 

60,-

60,-

0,-


0

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

703

Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).

20,-

F0, F2

0

704j

Blod i fæces.

39,-

F0, F2

0

704k

Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».

44,-

F0, F2

0

705a

Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)

26,-

F0, F2

0

705g

Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling.

Ugyldig takstkombinasjon: 706f

55,-

F0, F2

0

705h

Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse

18,-

F0

0

705i

Skabbmidd eller sopp

42,-

F0

0

705j

Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili

23,-

F0, F2

0

705k

Immunologisk CRP-test

48,-

F0, F2

0

705l

Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes

10,-

F0

0

706f

Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)

71,-

F0,F2

0

706h

Immunologisk graviditetstest/HCG-test

36,-

F0, F2

0

706j

Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen

66,-

F0, F2

0

706k

Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)

43,-

F0, F2

0

706l

Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)

58,-

F0, F2

0

707

Taking og tyding av EKG

131,-

F0, F2

0

708a

Glukose tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing

Ugyldig takstkombinasjon: 121a

23,-

F0, F2

0

708b

Analyse av ALAT og GT

29,-

F0, F2

1

708c

Totalkolesterol

23,-

F0, F2

0

708d

Analyse av kreatinin

30,-

F0, F2

0

708e

Analyse av kalium

30,-

F0, F2

0

709

HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker

147,-

F0, F2

0

710

Trombotest/INR-test

79,-

F0, F2

0

711

Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon

66,-

F0, F2

0

712

Kvantitativ måling av mikroalbuminuri i urin (ikke semikvantitative målinger)

145,-

F0, F2

0

Spesielle undersøkelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

720

Taking og tyding av EEG

160,-

F0

0

722

Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG,kvantitativ EMG, makro EMG

182,-

F0

Rep

731a

Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse

7,-

F0

Rep

734a

Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter

37,-

F0

Rep

741

Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning

Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering

Ugyldig takstkombinasjon: 743b

205, -

F0

0

743b

Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass

Ugyldig takstkombinasjon: 741

113,-

F0

Rep

744

Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi

350,-

F0

0