logoNormaltariffen

Forkortelser:

  • Hon – står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner

  • Ref – står for refusjonsandel

  • Egen – står for egenandel

  • Merk – står for merknad

  • Rep – står for repetisjon