logoNormaltariffen

Gråskravert felt

  • Betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin) . Disse tilsvarer forskriftens stjernermerkede takster.

  • Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jfr. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav eller liknende.