logoNormaltariffen

IV Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 30. juni 2025. Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes automatisk avtalen per 1. juli for ett år av gangen.