logoNormaltariffen

IV Veiledende honorarer

Skjema nr.

Skjema

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker

(jf pkt 3)

1

Uførepensjon

 

 

1.1

Legeerklæring ifbm uførepensjon

1 655,-

1.2

Legeerklæring ved søknad om fortsatt/forhøyet uførepensjon

820,-

1.3.2

Sakkyndigerklæring

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

2

Yrkesskade

 

 

2.1

Legeerklæring ved personskade

1 240,-

845,-

2.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra SPK

Honoreres (per time -etter avtale med SPK)

 

4

Utlevering av journal til Statens Pensjonskasse

 

 

 

For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:

 

 

 

Redigert journalutskrift

1 830,-

930,-

 

Uredigert journal

930,-

620,-

 

Enkelt journalnotat ("akuttnotat")

460,-

300,-

For leger som har direkte oppgjør med Helfo, skal honoreringen skje fra Helfo via EPJ-systemet. Oppgjøret kommer som en del av det øvrige oppgjøret fra Helfo. Kodene som identifiserer riktig takst, starter med «SPK…». Krav om refusjon kan ikke settes ut til tredjepart regnskapsførere.

Leger som ikke har direkte oppgjør med Helfo, kan sende SPK faktura med påtegning om at legen ikke har direkte oppgjør med Helfo.

Faktura sendes på standard elektronisk handelsformat (EHF). Pasientens identitet og SPKs referansenummer skal fremgå klart av fakturaen.