logoNormaltariffen

Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

Enkeltarrangement

Kr 1 155 /time

Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende

kr 508 /time

Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid

Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.

2)

Lege som følger lag/landslag på reiser

kr. 4 460 /døgn

Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.

3)

Ved langvarig engasjement

Det inngås individuelle avtaler om lønn og dekning av eventuelle praksisutgifter som måtte påløpe.