logoNormaltariffen

V Avtalens varighet og regulering

Avtalen gjelder fra 1. juli 2023 til 30.juni 2025. Partene vil revidere honorarsatsene pr 1. juli 2024 i tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret. 

Med mindre avtalen er sagt opp av en av partene minst 3 måneder før utløpsdato, fornyes avtalen per 1. juli for ett år av gangen.