logoNormaltariffen

Kapittel I A Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften.

Takst

Tekst

Hon.

Merk.

Rep.

H1

Utfylling av søknad i blåreseptløsning

152,-

H1

rep.