logoNormaltariffen

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2021-30. juni 2022

42 428 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

41 125 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

52 397 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

31 548 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

12 429 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

41 441 000

kroner til

Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

17 431 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2021.