logoNormaltariffen

Kapittel 1C. Midlertidig stønad til vaksinasjon mot covid-19 med Janssen-vaksinen

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

V2

Informere om bivirkninger, komplikasjoner og innhente informert samtykke ved Janssen-vaksine. Taksten kan kun kombineres med V3 og V4.

582,-

582,-

0,-

V2

0

V3

Rekvirere Janssen-vaksine mot covid-19 der vaksinasjon utføres av kvalifisert helsepersonell. Taksten kan kun kombineres med V2 og V4. 

100,-

100,-

0,-

V2

0

V4

Vaksinering mot covid-19 med Janssen-vaksinen. Taksten kan kun kombineres med V2 og V3. 

220,-

220,-

0,-

V2

0

Merknad V2

  • Takstene gjelder for perioden 15. juni 2021 til 31. desember 2021. 

    Takstene kan utløses av fastlege, legevakt og private tjenesteytere som kommunen har avtale med. 

    Takst V2 og V3 utløses av lege og kan ikke delegeres. 

    Takst V2 kan også utløses ved bruk av video. 

    For bruk av taksten er det krav om elektronisk registrering i sanntid i SYSVAK.