logoNormaltariffen

Gråskravert felt

  • Betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin). Disse tilsvarer forskriftens stjernemerkede takster.

  • Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jfr. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav e.l.

  • ** betyr at taksten kan kreves der legen har delegert arbeidet/prosedyren til hjelpepersonell ved telefon- eller videokonsultasjon. Øvrige takster kan bare benyttes for arbeid utført av lege.

  • COV2 betyr at taksten kan benyttes ved telefon- og videokonsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 viruset frem til 1. juli 2021.

  • Bokstavene d eller k i takstnummerkoden står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.