logoNormaltariffen

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2020-30. juni 2021

40 216 140

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

38 980 752

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

49 665 674

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

29 903 468

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

11 780 776

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

39 281 188

kroner til

Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

16 521 820

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. november 2020 og varer fram til 1. juli 2021.