logoNormaltariffen

G. Radiologi

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

I. Overekstremiteter

801

Finger

22,-

G1

1

802

Hånd

34,-

G1

1

803

Håndleddsregion

26,-

G1

1

804

Underarm

34,-

G1

1

805

Albue

26,-

G1

1

806

Overarm

34,-

G1

1

807

Skulder

34,-

G1

1

II. Underekstremiteter

813

22,-

G1

1

814

Fot

34,-

G1

1

815

Ankel

36,-

G1

1

816

Legg

31,-

G1

1

817

Kne

31,-

G1

1

818

Lår

44,-

G1

1

III. Hals og brystorganer

851

Lunger med 1, 2 eller flere plan.

71,-

G1

0

870

Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.

223,-

G1

0

IV. Egenandel

899

Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 267,-)

G1

0