logoNormaltariffen

Kapittel 1B. Midlertidig stønad til vaksinasjon mot sesonginfluensa for pasienter i risikogruppene

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

V1

Vaksinering mot sesonginfluensa på personer i risikogruppene

200,-

150,-

50,-

V1

0

Merknad V1

  • Takst V1 gjelder for perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021.

  • Takst V1 kan tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan ikke kombineres med takster for enkle pasientkontakter.

  • Takst V1 kan kombineres med konsultasjonstakst dersom pasienten er til undersøkelse eller behandling for andre forhold hos fastlegen. Takst V1 kan kombineres med takst for sykebesøk når sykebesøket er utløst av annet behov enn kun vaksinasjon.

  • Taksten kan ikke utløses på legevakt.