logoNormaltariffen

Kodeforklaringer:

Gråskravert felt

 • Betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin). Disse tilsvarer forskriftens stjernemerkede takster.

 • Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jfr. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav e.l.

 • ** betyr at taksten kan kreves der legen har delegert arbeidet/prosedyren til hjelpepersonell ved telefon- eller videokonsultasjon. Øvrige takster kan bare benyttes for arbeid utført av lege.

 • COV2 betyr at taksten kan benyttes ved telefon- og videokonsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 viruset frem til 1. juli 2021.

 • Bokstavene d eller k i takstnummerkoden står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.

Forkortelser:

 • Hon – står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner

 • Ref – står for refusjonsandel

 • Egen – står for egenandel

 • Merk – står for merknad

 • Rep – står for repetisjon

Repetisjoner:

 • 0 – betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

 • 50% – betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.

 • rep – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

 • rep 50% – betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

Kapittel I A Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften. Søknaden sendes HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Takst

Tekst

Hon.

Merk.

Rep.

H1

Utfylling av blankett HELFO 05-14.05

152,-

H1

rep.

Kapittel 1B. Midlertidig stønad til vaksinasjon mot sesonginfluensa for pasienter i risikogruppene

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

V1

Vaksinering mot sesonginfluensa på personer i risikogruppene

200,-

150,-

50,-

V1

0

Merknad V1

 • Takst V1 gjelder for perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021.

 • Takst V1 kan tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan ikke kombineres med takster for enkle pasientkontakter.

 • Takst V1 kan kombineres med konsultasjonstakst dersom pasienten er til undersøkelse eller behandling for andre forhold hos fastlegen. Takst V1 kan kombineres med takst for sykebesøk når sykebesøket er utløst av annet behov enn kun vaksinasjon.

 • Taksten kan ikke utløses på legevakt.