logoNormaltariffen

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

(Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.)

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

K01a

Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.

Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 3ad

6400,-

E1

1

K01d

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

2100,-

E1

0

K01e

Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.

3200,-

E1

0

K02a

Tonsillektomi. Taksten kan benyttes 1 gang per pasient

8000,-

E1,E8

0

K02b

Adenotomi

4000,-

E1,E8

0

K02c

Paracentese med ventilasjonsrør i narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.

3000,-

E1,E8

0

K02d

Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

4500,-

E1,E8

0

K02e

Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør

7400,-

E1,E8

0

K02f

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi

8200,-

E1,E8

0

K02g

Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør.

Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a-K02g er gjensidig utelukkende.

8400,-

E1,E8

0

K02h

Bihuloperasjon, septumplastikk og rhinoseptoplastikk. Ikke av kosmetisk karakter.

Det forutsettes samarbeidsavtale med helseforetaket og etablering av felles retningslinjer med omforent indikasjon for inngrepene.

10000,-

E1

0

K05a

Diagnostisk artroskopi

Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c

3000,-

E1

0

K05b

Terapeutisk artroskopi i kne

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

7000,-

E1

0

K05c

Terapeutisk artroskopi i skulder

Ugyldig takstkombinasjon: K05a

15000,-

E1

0

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad, takst 7 og takst 10d. Det kan ikke kreves betaling fra pasienter utover dette.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad E8

Inngrepene K02a – K02g forutsetter at operatøren er tilgjengelig i tiden etter inngrepet. Operatøren må selv etablere prosedyrer som sikrer at pasienten de første 10 dagene etter inngrepet ikke er i tvil om hvor vedkommende skal ta kontakt hvis det oppstår problemer/spørsmål. Skal pasienten ta kontakt med nærmeste sykehus skal dette være avtalt mellom operatør og aktuelt sykehus.

Alminnelige prosedyrer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

100

Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

 • Anlegging av blodtomhet

 • Behandling av epistaxis

 • Behandling og instruksjoni behandling av urininkontinens med elektrostimulering

 • Biopsi

 • Elektrokauterisering

 • Enkel uroflowmetri

 • Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva

 • Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg

 • Fjerning av tungebånd

 • Implantering av medikamentimplantater

 • Incisjon av peritonsillær abscess

 • Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker

 • Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede

 • Injeksjonsbehandling av hemorroider

 • Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)

 • Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet **

 • Intravenøs infusjon av medikamenter **

 • Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl

 • Operativ biopsi fra hud og slimhinne

 • Paracentese av trommehinnen

 • Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne)

 • Skifting av store sår **

 • Sår behandlet med sutur

 • Liming av sår **

 • Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass

 • Tamponade v/epistaxis **

 • Tåreveisbehandling

 • Variceinjeksjon

 • Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves) **

 • Venesectio

 • Ørerensing ved skylling/sug **

 • Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong

Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede.

119,-

B1, E2, COV2

rep 8

101

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykelig overvekt (BMI>30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut «grønn resept», som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Kan ikke benyttes på legevakt.

Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per kalenderår.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2, COV2

0

102

Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning). Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

150,-

E2, COV2

0

103a

Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi

Ugyldig takstkombinasjon: 140l

80,-

E2

0

103b

Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege

90,-

E2

0

104

Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.

240,-

E2

0

105

Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):

 • Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone

 • Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev

 • Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi

 • Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon **

 • Blæreskyllinger

 • Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor

 • Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)

 • Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud

 • Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå

 • Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute

 • Fjerning av spyttstein

 • Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus

 • Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)

 • Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt

 • Ligatur av hemoroider

 • Maveskylling ved forgiftninger

 • Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve

 • Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger

 • Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse

 • Strikkbehandling av hemoroider

 • Synovectomi

 • Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur

 • Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning

 • Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd

 • Tapping av pleuravæske eller ascites

 • Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) **

 • Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav

219,-

E2, COV2

rep 70%

106a

Gipsing og bandasjering.

 • Zinklimbandasje **

 • Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon

 • Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/ tibiae/ antebrachii hos barn

 • Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler

 • Reponering av luksert skulder eller albue

 • Skifting av gåbandasjer

 • Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn

132,-

E2, COV2

Rep 70%

106b

Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. Radii typica

300,-

E2

Rep

107c

Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter

125,-

E2

rep 50%

108a

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108b

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108c

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108d

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108e

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

108f

Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.

140,-

E2

0

109a

Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient.

200,-

E2, COV2

0

109b

Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes inntil én gang per kalenderår.

110,-

E2, COV2

0

110

Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.

Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b

140,-

E2, COV2

0

**111

Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres

96,-

E2, COV2

8

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

112a

Gastroskopi

900,-

E2

0

112b

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

114a

Sigmoidoskopi (til colon descendens)

Ugyldig takstkombinasjon: 115a

850,-

E2

0

114c

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

115a

Koloskopi (til ileum)

Ugyldig takstkombinasjon: 114a

2700,-

E2

0

115b

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 10

115c

Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi

500,-

E2

0

115d

Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp

1000,-

E2

1

116

Polyppektomi med slynge/blokking av striktur

225,-

E2

rep

120

Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop

225,-

E2

0

**121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

150,-

E2, COV2

0

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

124

Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, og spesialister i nevrologi.

150,-

E2

1

125a

Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b

200,-

E2

2

125b

Ultralydveiledet injeksjon i

 • ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd.

 • epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi.

Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155

350,-

E2

3

126

Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.

700,-

E2

0

127a

Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking

200,-

E2

0

127b

Farging av preparat

20,-

E2

0

127c

Bedømmelse av preparat

Ugyldig takstkombinasjon: 127d

90,-

E2

0

127d

Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging

Ugyldig takstkombinasjon: 127c

100,-

E2

0

**128a

Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse

110,-

E2, COV2

0

128c

Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer

Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere

90,-

E2

0

129a

Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG

Ugyldig takstkombinasjon: 707

480,-

E2

0

129c

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

Ugyldig takstkombinasjon: 129g

372,-

E2

129d

Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker. Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.

500,-

E2

0

**129f

Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

372,-

E2, COV2

0

**129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

250,-

E2, COV2

0

129h

Pacemakerkontroll

250,-

E2

0

129i

Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.

840,-

E2

0

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

130g

Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering

250,-

E2

0

134a

Reseksjon av hammertå

4 000,-

E2

Rep

134b

Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.

325,-

E2

Rep

134e

Fjerning av osteosyntesemateriell

4 000,-

E2

Rep

134f

Fasciotomi, tenotomi

325,-

E2

Rep

137e

Sene-/ligament-/kapselsutur

325,-

E2

Rep

138

Operasjon av residiv ved inngrodd negl

1 250,-

E2

Rep

139a

Uretrocystoskopi

1000,-

E2

0

139b

Tillegg ved biopsitaking og brenning

200,-

E2

0

139c

Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. Prosedyren kan inkludere Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus.

3 000,-

E2

0

140a

Fjerning av ganglion/bursa

2 350,-

E2

0

140b

Artrodese

2 350,-

E2

0

140c

Operasjon av Dupuytrens kontraktur

2 350,-

E2

rep 50%

140d

Operasjon av hallux valgus

2 350,-

E2

0

140e

Brokkoperasjon

2 350,-

E2

0

140f

Operasjon av hidrosadenitt

2 350,-

E2

0

140g

Osteotomi

2 350,-

E2

0

140h

Operasjon av sacralcyste

2 350,-

E2

0

140i

Operasjon for entrapment av nerve

2 350,-

E2

0

140j

Operasjon for tennisalbue/epicondylitt

2 350,-

E2

0

140k

Spalting av senekanaler og seneskjeder

4 200,-

E2

0

140l

Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan)

Ugyldig takstkombinasjon: 103

2 350,-

E2

0

141a

Enkel cystometri/uroflowmetri

260,-

E2

0

141c

Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier

650,-

E2

0

141d

Ultralydundersøkelse med rektal probe

230,-

E2

0

142c

Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi

325,-

E2

0

143a

Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon

450,-

E2

Rep

143c

Dobbeltsidig vasektomi for sterilisering

Pasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

E2

0

143e

Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt

680,-

E2

Rep

143f

Fjerning av nevrinom

450,-

E2

Rep

143g

Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer

2 500,-

E2

0

145b

Variceoperasjon

850,-

E2

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

325,-

Rep

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

30,-

E2

rep 50%

149b

OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149g, 149h og 155

50,-

E2

0

149g

BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk.

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

100,-

E2

0

149h

BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155

175, -

E2

0

150

Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP).

Ugyldig takstkombinasjon: 4e

120,-

E2

0

151a

Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

600,-

E2

0

151b

Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

250,-

E2

Rep

151c

Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling

150,-

E2

0

152

Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.

325,-

E2

0

153b

BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.

355,-

E2

0

153d

Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

370,-

E2

0

153e

ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

455,-

E2

0

154a

Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.

110,-

E2

Rep 50% x9

154b

Instruksjon av TNS, første 3 ganger

320,-

E2

0

155

Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin.

Ugyldig takstkombinasjon: 149

50,-

E2

rep 1

156

Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.

200,-

E2

0

157

Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.

455,-

E2

0

Allergologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

176

Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver.

Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

200,-

E2

rep 5

**177a

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177c

150,-

E2, COV2

0

**177c

Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter). Taksten -inkluderer utgifter til allergenekstrakt.

Ugyldig takstkombinasjon: 177a

375,-

E2, COV2

0

177d

Hyposensibiliserende behandling ved allergi.

Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.

140,-

E2

1

177k

Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi.

600,-

E2

0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

205a

Utredning av urininkontinens. Taksten kan også benyttes av urolog.

130,-

E2

0

205b

Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

90,-

E2

0

207a

Hysteroskopi

2 500,-

E2

0

207b

Biopsi ved hysteroskopis

100,-

E2

rep2

207c

Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi

300,-

E2

0

208

Kolposkopi

60,-

E2

0

209

Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling

370,-

E2

0

210

Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.

1 600,-

E2

0

211a

Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.

90,-

E2

0

211b

Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

297,-

E2

rep 1

211c

Ultralydundersøkelse med vaginal probe.

229,-

E2

0

211d

Kartlegging av livmorhule med væskesonografi

440,-

E2

0

211e

Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

Taksten kan kombineres med 211b

110,-

E2

rep 1

212a

Cervikal abrasio med portiobiopsi og corpus abratio

460,-

E2

0

212b

Perineoplastikk

900,-

E2

0

213

Behandling av spontan abort

347,-

E2

0

214a

Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden

Ugyldig takstkombinasjon: 214b

160,-

E2

0

214b

Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring

Ugyldig takstkombinasjon: 214a

150,-

E2

0

214c

Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi

215,-

E2

0

215

Særlig tidkrevende arbeid ved:

 • steriliseringssaker

 • abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

220,-

E2

0

216

CTG – registrering i svangerskap «Non-stress-test»

200,-

E2, E6

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

160,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

90,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

125,-

E2

0

217d

Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap

400,-

E2

0

218

Utredning av infertilitet, klimakterielle plager eller endokrinologiske forstyrrelser. Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi.

300,-

E2

0

Hud og veneriske sykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

250

Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi)

130,-

E2

0

251

Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell

1570,-

E2

0

252

Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon

14,-

E2

rep

253

Undersøkelse av:

 • hud

 • hår

 • urin (fluorescens)

20,-

E2

0

254

PUVA og UV-B-behandling, per felt

105,-

E2, E9

rep

255a

PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling

Ugyldig takstkombinasjon: 255b

110,-

E2, E9

0

255b

Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys.

Ugyldig takstkombinasjon: 255a

110,-

E2, E9

0

256a

Lokalbad

50,-

E2, E9

0

256b

Helkroppsbad

70,-

E2 ,E9

0

256c

Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate

50,-

E2,E9

0

256d

Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate

70,-

E2, E9

0

257

Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.

80,-

E2, E9

0

258

Behandling med grensestråling per felt

500,-

E2, E8

rep

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

301a

Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve

120,-

E2

0

301b

Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi

120,-

E2

0

301c

Vestibularisundersøkelser/tyding v/ video-nystagmografi

100,-

E2

0

301d

Video-nystagmo-okulografi

270,-

E2

0

302

Tilpassing av tinnitusmaskerer inkl. veiledning av pasienten.

Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet.

170,-

E2

0

303

Avstøpning av øregang

71,-

E2

50%

306

Punksjon av antrum

150,-

E2

50%

307

Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.

930,-

E2

50%

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

200,-

E2

0

311a

Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig.

Ugyldig takstkombinasjon: 311c

184,-

E2

50%

311c

Stroboskopi

Ugyldig takstkombinasjon: 311a

400,-

E2

0

313

Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd

68,-

E2

50%

314

Antroskopi

300,-

E2

50%

317b

Paracentese med ventilasjonsrør

500,-

E2

50%

318a

Trommehinneprotese, ett øre

180,-

E2

1

318b

Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre

120,-

E2

1

319

Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:

 1. Varighet av registrering

 2. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder

 3. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI)

 4. Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdi

 5. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi

 6. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner

Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.

2300,-

E2

0

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

321

Toneaudiometri med luft- og beinledning

101,-

E2

0

**322

Toneaudiometri med luftledning

40,-

E2, COV2

0

323

Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord

115,-

E2

0

324a

Utprøving og tilpassing av høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324b

370,-

E2

0

324b

Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324a

450,-

E2

0

324c

Instruksjon i bruk av høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324e

245,-

E2

0

324d

Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister

130,-

E2

0

324e

Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon:324c

180,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for:

 • recruitment

 • diplakusi; terskelvandring

 • impedanseendring

 • tympanometri

 • bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas

82,-

E2

rep 50%

326a

Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn

160,-

E2

0

326b

Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden)

61,-

E2

0

328a

Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner

123,-

E2

0

Øyesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

400

Undersøkelse og behandling hos øyelege

Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e

155,-

E2

0

402

Tonometri hos allmennlege

Ugyldig takstkombinasjon: 400

120,-

E2

0

403a

Schirmers prøve

60,-

E2

0

403b

Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein

350,-

E2

0

404a

Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi

60,-

E2

1

404b

Fotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt

Ugyldig takstkombinasjon: 412

102,-

E2

50%

404c

Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast

800,-

E2

1

405a

Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi

50,-

E2

50%

405b

Tillegg for autoperimetri/Goldmann

125,-

E2

50%

406a

Fjerning av chalazion

500,-

E2

50%

406b

Enkel kirurgi på øyelokk

600,-

E2

50%

407

Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.

915,-

E2

50%

408a

Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år

305,-

E2

0

408b

Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker

286,-

E2

0

408c

Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede

286,-

E2

0

409

Tillegg for bruk av kontaktglass

40,-

E2

50%

410

Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege

470,-

E2

0

411

Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser

100,-

E2

0

412

OCT (Optical Coherence Tomography) av bakre avsnitt

Ugyldig takstkombinasjon: 404b

203,-

E2

50%

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

**501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d

80,-

COV2

50%

502a

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve).

Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d

242,-

0

502b

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d

300,-

1

**506

Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år

Ugyldig takstkombinasjon: 507

28, -

COV2

0

**507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506.

200,-

COV2

0

**507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

250,-

COV2

0

508

Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater

400,-

0

509

Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.

265,-

0

510a

Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG.

Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707

500,-

0

510b

Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 510f

350,-

0

**510c

Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

200,-

COV2

0

**510d

Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

200,-

COV2

0

510e

Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater

300,-

0

510f

Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 510b

200,-

511

Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls oscillometri/impedansmåling.

150,-

0

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

600

Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater .

Ugyldig takstkombinasjon: 605

640,-

0

601

Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.

400,-

0

605

Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog.

Ugyldig takstkombinasjon: 600

230,-

0

612a

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:

langt fremskreden hjertesvikt

langt fremskreden lungesykdom

invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)

dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner

aktiv kreftsykdom

slag med betydelig sekvele

alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)

skader med alvorlige følgetilstander

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651

250,-

0

612b

Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt og anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.

Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651

250,-

0

615

Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.

Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622,623, 624

170,-

0

616

Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted)

300,-

0

617

Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.

60,-

1

**618

Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)

150,-

COV2

0

Takst

Tekst

Hon

Ref

Eg.an

Merk

Rep

621a

Psykoterapi, minst 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621b, 621c, 621d

450,-

75,-

375,-

B2, B3, E5, E6

0

621b

Psykoterapi, minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621c, 621d

611,-

236,-

375,-

B2, B3, E5, E6

0

621c

Psykoterapi minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,11, 12,615, 621a, 621b, 621d

880,-

320,-

560,-

B2, B3, E5, E6

0

621d

Psykoterapi minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 11, 12,615, 621a, 621b, 621c

1172,-

422,-

750,-

B2, B3, E5, E6

0

Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a og 621b kan benyttes ved terapeutisk arbeid per telefon under pågående behandlingsopplegg. I forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset kan takst 621a, 621b, 621c, 621d, 622a, 622b, 623a, 623b, 623c, 623d, 625a og 625b også benyttes ved e-konsultasjon (herunder telefon- og videokonsultasjon) frem til 1. juli 2021. Taksten kan da også benyttes ved første pasientkontakt. Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

622a

Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer)

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624

666,-

666,-

B2, B3, E5, E6

0

622b

Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,7, 11, 12,615, 623, 624

375,-

375,-

B2, B3, E5, E6

0

623a

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623b, c, d

381,-

6,-

375,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623b

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, c, d

571,-

196,-

375,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623c

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, d

844,-

284,-

560,-

B2, B3, E5, E6, E7

0

623d

Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12,615, 621, 622, 623a, b, c

1126,-

376,-

750,-

B2, B3, E5, E6, E7

Merknad E 6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E 7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

624a

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624b

105,-

105,-

0,-

E6, E5

0

624b

Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time)

Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624a

210,-

210,-

0,-

E6,E5

0

625a

Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri

1950,-

1950,-

0,-

E6,E5

0

625b

Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.

Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig.

710,-

710,-

0,-

E6,E5

0

626

Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år

170,-

170,-

0,-

E6

0

Pediatri

Takst

Tekst

Hon

Ref

Egen

Merk

Rep

651a

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser

Ugyldig takstkombinasjon: 3b,612

440,-

440,-

0

651b

Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/encoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime).

Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser.

Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612

350,-

350,-

Rep

652

Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs.

320,-

320,-

0

Utviklingshemming mv.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

660

Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.

450,-

0