logoNormaltariffen

Lungesykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d

80,-

50%

502a

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve).

Ugyldig takstkombinasjon: : 506, 507c, 507d

242,-

0

502b

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d

300,-

1

506

Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år

Ugyldig takstkombinasjon: 507

28, -

0

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 506.

200,-

0

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506

250,-

0

508

Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater

400,-

0

509

Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.

265,-

0

510a

Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG.

Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707

500,-

0

510b

Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 510f

350,-

0

510c

Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon

200,-

0

510d

Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema

200,-

0

510e

Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater

300,-

0

510f

Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.

Ugyldig takstkombinasjon: 510b

200,-

511

Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls oscillometri/impedansmåling.

150,-

0