logoNormaltariffen

Hørselsmåling

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

321

Toneaudiometri med luft- og beinledning

101,-

E2

0

322

Toneaudiometri med luftledning

40,-

E2

0

323

Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord

115,-

E2

0

324a

Utprøving og tilpassing av høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324b

370,-

E2

0

324b

Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324a

450,-

E2

0

324c

Instruksjon i bruk av høreapparat

Ugyldig takstkombinasjon: 324e

245,-

E2

0

324d

Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister

130,-

E2

0

324e

Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat.

Ugyldig takstkombinasjon:324c

180,-

E2

0

325

Undersøkelse av ett eller begge ører for:

- recruitment

- diplakusi; terskelvandring

- impedanseendring

- tympanometri

- bekesyaudiometri

Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas

82,-

E2

rep 50%

326a

Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn

160,-

E2

0

326b

Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden)

61,-

E2

0

328a

Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner

123,-

E2

0