logoNormaltariffen

Øre-nese-halssykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

301a

Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve

120,-

E2

0

301b

Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi

120,-

E2

0

301c

Vestibularisundersøkelser/tyding v/ video-nystagmografi

100,-

E2

0

301d

Video-nystagmo-okulografi

270,-

E2

0

302

Tilpassing av tinnitusmaskerer inkl. veiledning av pasienten.

Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet.

170,-

E2

0

303

Avstøpning av øregang

71,-

E2

50%

306

Punksjon av antrum

150,-

E2

50%

307

Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.

930,-

E2

50%

310

Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade

200,-

E2

0

311a

Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig.

Ugyldig takstkombinasjon: 311c

184,-

E2

50%

311c

Stroboskopi

Ugyldig takstkombinasjon: 311a

400,-

E2

0

313

Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd

68,-

E2

50%

314

Antroskopi

300,-

E2

50%

317b

Paracentese med ventilasjonsrør

500,-

E2

50%

318a

Trommehinneprotese, ett øre

180,-

E2

1

318b

Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre

120,-

E2

1

319

0 E2 2 300 Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv. Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:

Varighet av registrering

Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder

Oksygen desaturasjonsindeks (ODI)

Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdi

Puls gjennomsnitt og maksimalverdi

Leie og varighet av de forskjellige posisjoner