logoNormaltariffen

Hud og veneriske sykdommer

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

250

Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi)

130,-

E2

0

251

Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell

1570,-

E2

0

252

Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon

14,-

E2

rep

253

Undersøkelse av:

- hud

- hår

- urin (fluorescens)

20,-

E2

0

254

PUVA og UV-B-behandling, per felt

105,-

E2, E9

rep

255a

PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling

Ugyldig takstkombinasjon: 255b

110,-

E2, E9

0

255b

Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys.

Ugyldig takstkombinasjon: 255a

110,-

E2, E9

0

256a

Lokalbad

50,-

E2, E9

0

256b

Helkroppsbad

70,-

E2 ,E9

0

256c

Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate

50,-

E2,E9

0

256d

Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate

70,-

E2, E9

0

257

Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.

80,-

E2, E9

0

258

Behandling med grensestråling per felt

500,-

E2, E8

rep

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.