logoNormaltariffen

Gynekologi og fødselshjelp

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

205a

Utredning av urininkontinens. Taksten kan også benyttes av urolog.

130,-

E2

0

205b

Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering

90,-

E2

0

207a

Hysteroskopi

2 500,-

E2

0

207b

Biopsi ved hysteroskopis

100,-

E2

rep2

207c

Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi

300,-

E2

0

208

Kolposkopi

60,-

E2

0

209

Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling

370,-

E2

0

210

Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.

1 600,-

E2

0

211a

Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.

90,-

E2

0

211b

Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

297,-

E2

rep 1

211c

Ultralydundersøkelse med vaginal probe.

229,-

E2

0

211d

Kartlegging av livmorhule med væskesonografi

440,-

E2

0

211e

Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.

Taksten kan kombineres med 211b

110,-

E2

rep 1

212a

Cervikal abrasio med portiobiopsi og corpus abratio

460,-

E2

0

212b

Perineoplastikk

900,-

E2

0

213

Behandling av spontan abort

347,-

E2

0

214a

Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden

Ugyldig takstkombinasjon: 214b

160,-

E2

0

214b

Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring

Ugyldig takstkombinasjon: 214a

150,-

E2

0

214c

Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi

215,-

E2

0

215

Særlig tidkrevende arbeid ved:

- steriliseringssaker

- abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)

Ugyldig takstkombinasjon: 2c

220,-

E2

0

216

CTG – registrering i svangerskap «Non-stress-test»

200,-

E2, E6

0

217a

Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c

160,-

E2

0

217b

Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)

Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a

90,-

E2

0

217c

Graviditetskontroll utført av jordmor.

Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.

Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a

125,-

E2

0

217d

Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap

400,-

E2

0

218

Utredning av infertilitet, klimakterielle plager eller endokrinologiske forstyrrelser. Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi.

300,-

E2

0