logoNormaltariffen

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

149a

Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

30,-

E2

rep 50%

149b

OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149g, 149h og 155

50,-

E2

0

149g

BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk.

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155

100,-

E2

0

149h

BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus

Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155

175, -

E2

0

150

Tillegg til konsultasjon hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP).

Ugyldig takstkombinasjon: 4e

120,-

E2

0

151a

Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

600,-

E2

0

151b

Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.

250,-

E2

Rep

151c

Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling

150,-

E2

0

152

Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.

325,-

E2

0

153b

BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.

355,-

E2

0

153d

Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

370,-

E2

0

153e

ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi

455,-

E2

0

154a

Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.

110,-

E2

Rep 50% x9

154b

Instruksjon av TNS, første 3 ganger

320,-

E2

0

155

Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin.

Ugyldig takstkombinasjon: 149

50,-

E2

rep 1

156

Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandlig. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.

200,-

E2

0

157

Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.

455,-

E2

0