logoNormaltariffen

Kirurgi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

130g

Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering

250,-

E2

0

134a

Reseksjon av hammertå

4 000,-

E2

Rep

134b

Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.

325,-

E2

Rep

134e

Fjerning av osteosyntesemateriell

4 000,-

E2

Rep

134f

Fasciotomi, tenotomi

325,-

E2

Rep

137e

Sene-/ligament-/kapselsutur

325,-

E2

Rep

138

Operasjon av residiv ved inngrodd negl

1 250,-

E2

Rep

139a

Uretrocystoskopi

1000,-

E2

0

139b

Tillegg ved biopsitaking og brenning

200,-

E2

0

139c

Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. Prosedyren kan inkludere Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus.

3 000,-

E2

0

140a

Fjerning av ganglion/bursa

2 350,-

E2

0

140b

Artrodese

2 350,-

E2

0

140c

Operasjon av Dupuytrens kontraktur

2 350,-

E2

rep 50%

140d

Operasjon av hallux valgus

2 350,-

E2

0

140e

Brokkoperasjon

2 350,-

E2

0

140f

Operasjon av hidrosadenitt

2 350,-

E2

0

140g

Osteotomi

2 350,-

E2

0

140h

Operasjon av sacralcyste

2 350,-

E2

0

140i

Operasjon for entrapment av nerve

2 350,-

E2

0

140j

Operasjon for tennisalbue/epicondylitt

2 350,-

E2

0

140k

Spalting av senekanaler og seneskjeder

4 200,-

E2

0

140l

Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan)

Ugyldig takstkombinasjon: 103

2 350,-

E2

0

141a

Enkel cystometri/uroflowmetri

260,-

E2

0

141c

Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier

650,-

E2

0

141d

Ultralydundersøkelse med rektal probe

230,-

E2

0

142c

Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi

325,-

E2

0

143a

Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon

450,-

E2

Rep

143c

Dobbeltsidig vasektomi for sterilisering

Pasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene.

Ugyldig takstkombinasjon: alle

E2

0

143e

Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt

680,-

E2

Rep

143f

Fjerning av nevrinom

450,-

E2

Rep

143g

Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer

2 500,-

E2

0

145b

Variceoperasjon

850,-

E2

Rep

148

Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time

325,-

Rep