logoNormaltariffen

Indremedisin

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

124

Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, og spesialister i nevrologi.

150,-

E2

1

125a

Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkraniell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b

200,-

E2

2

125b

Ultralydveiledet injeksjon i

-ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd.

-epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi.

Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155

350,-

E2

3

126

Intravenøs behandling med cytostatika/ sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.

700,-

E2

0

127a

Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking

200,-

E2

0

127b

Farging av preparat

20,-

E2

0

127c

Bedømmelse av preparat

Ugyldig takstkombinasjon: 127d

90,-

E2

0

127d

Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging

Ugyldig takstkombinasjon: 127c

100,-

E2

0

128a

Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse

110,-

E2

0

128c

Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer

Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere

90,-

E2

0

129a

Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG

Ugyldig takstkombinasjon: 707

480,-

E2

0

129c

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

Ugyldig takstkombinasjon: 129g

372,-

E2

129d

Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker. Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.

500,-

E2

0

129f

Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.

372,-

E2

0

129g

Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium

Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707

250,-

E2

0

129h

Pacemakerkontroll

250,-

E2

0

129i

Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.

840,-

E2

0