logoNormaltariffen

Gastroenterologi

Takst

Tekst

Hon/ref

Merk

Rep

112a

Gastroskopi

900,-

E2

0

112b

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

114a

Sigmoidoskopi (til colon descendens)

Ugyldig takstkombinasjon: 115a

850,-

E2

0

114c

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 5

115a

Koloskopi (til ileum)

Ugyldig takstkombinasjon: 114a

2700,-

E2

0

115b

Tillegg for biopsi

50,-

E2

rep 10

115c

Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi

500,-

E2

0

115d

Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp

1000,-

E2

1

116

Polyppektomi med slynge/blokking av striktur

225,-

E2

rep

120

Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop

225,-

E2

0

121a

Karbohydratbelastning

Ugyldig takstkombinasjon: 708a

150,-

E2

0