logoNormaltariffen

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2022-30. juni 2023

50 370 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

45 377 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

52 397 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

31 548 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

12 852 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

42 850 000

kroner til

Fond for kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

18 024 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. november 2022 og varer fram til 1. juli 2023.