logoNormaltariffen

Bokstavene d eller k i takstnummerkoden

  • står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.