logoNormaltariffen

Kodeforklaringer:

Gråskravert felt

 • Betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin) . Disse tilsvarer forskriftens stjernermerkede takster.

 • Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jfr. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav eller liknende.

Bokstavene d eller k i takstnummerkoden

 • står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.

Forkortelser:

 • Hon – står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner

 • Ref – står for refusjonsandel

 • Egen – står for egenandel

 • Merk – står for merknad

 • Rep – står for repetisjon

Repetisjoner:

 • 0 – betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

 • 50% – betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.

 • rep – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

 • rep 50% – betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

Kapittel I A Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften. Søknaden sendes HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Takst

Tekst

Hon.

Merk.

Rep.

H1

Utfylling av søknad i blåreseptløsning

152,-

H1

rep.