logoNormaltariffen

Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2023-30. juni 2024

58 875 000

kroner til

Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

48 535 000

kroner til

Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I).

56 043 000

kroner til

Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II).

33 743 000

kroner til

Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III).

13 746 000

kroner til

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

45 832 000

kroner til

Fond for kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

19 278 000

kroner til

Fond til fremme av allmennmedisinsk forskning

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2023.